Privacyverklaring

Dit is het Privacybeleid van Kievit Deil B.V. 

Kievit Deil B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u er mee akkoord dat Kievit Deil B.V. uw gegevens overeenkomstig dit Privacybeleid gebruikt.

Persoonsgegevens

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de uitvoering van uw opdracht, volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Kievit Deil B.V. verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Met betrekking tot sollicitaties verplicht Kievit Deil B.V. zich om de persoonsgegevens alleen te gebruiken voor het werven van personeel. Door de gegevens aan Kievit Deil B.V. te sturen, gaat de kandidaat ermee akkoord dat Kievit Deil B.V. deze gegevens opslaat en verwerkt. Indien een kandidaat geen dienstbetrekking met Kievit Deil B.V. aangaat, zullen de gegevens naderhand worden verwijderd. De kandidaat wordt niet over het verwijderen van de gegevens geïnformeerd.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Kievit Deil B.V. geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen van dit Privacybeleid

Kievit Deil B.V. behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat u altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent. Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2021.